Računovodstvo financijskog leasinga osobnih automobila

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2018
Članak:
Računovodstvo financijskog leasinga osobnih automobila
Stranica:
21.
Autor/i:
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Kristina DOMIJAN
Sažetak:

      Nabava osobnih automobila na financijski leasing jedan je od najčešćih načina njihova stjecanja. Specifičnosti financijskog leasinga su evidentiranje predmeta leasinga u poslovnim knjigama primatelja leasinga, korištenje amortizacije kao troška u razdoblju služenja predmetom leasinga te stjecanje vlasništva nad predmetom leasinga uplatom zadnje rate. O prednostima i nedostatcima financijskog leasinga, načinu računovodstvenog praćenja te poreznom položaju osobnih automobila financiranih kroz financijski leasing, pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Karakteristike financijskog leasinga osobnih automobila
3. Ugovor o financijskom leasingu
4. Računovodstveno praćenje nabave osobnih automobila na financijski leasing

Hashtags:
#Računovodstvo