Otpis potraživanja i udio u dobitku

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2018
Članak:
Otpis potraživanja i udio u dobitku
Stranica:
55.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavane knjige iskazuju otpisi potraživanja koja su povezana s prihodima te prihodi od udjela u dobitku trgovačkog društva u kojem neprofitna organizacija ima svoje udjele. Kada se u neprofitnom računovodstvenom sustavu otpisuju potraživanja koja su povezana s prihodima, različito se postupa s obzirom na to je li riječ o prihodima razdoblja ili onima koji se odnose na buduće razdoblje. Udio u dobitku koji pripada neprofitnoj organizaciji koja ima prava na njih, trebao bi se iskazivati kao prihod razdoblja i prije nego se taj udio naplati.

1. Otpis potraživanja za prihode
2. Temeljni kapital i udio u dobitku u trgovačkom društvu

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo