Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 5.2018
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
62.
Autor/i:
Sažetak:

Porez na dodanu vrijednost

 • Obračun PDV-a na troškove prehrane i smještaja sezonskih radnika

Porez na dohodak

 • Porezni tretman kapitalnih dobitaka po osnovi trgovanja kriptovalutama
 • Primici po osnovi potpora u poljoprivredi
 • Porezni tretman isplata pozajmica iz kase uzajamne pomoći članovima sindikata
 • Oporezivanje naknade štete i zateznih kamata
 • Isplata uskrsnice
 • Tumačenje odredbi Pravilnika o porezu na dohodak – troškovi za sezonske radnike
 • Uvećanje osobnog odbitka za udomljeno dijete
 • Porezni tretman primitaka ostvarenih prikupljanjem donacija za snimanje edukativnih videa
 • Prijava o prestanku obavljanja djelatnosti – djelatnost poljoprivrede i šumarstva fizičke osobe – nositelj OPG-a

Porez na dobitak

 • Zatezne kamate između povezanih osoba
 • Obveza plaćanja posebnog poreza na kavu
 • Postupanje po zaprimljenoj poreznoj prijavi za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila
Hashtags: