III. Polugodišnji obračun amortizacije i jednokratni otpis opreme i poslovnih objekata

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2001
Članak:
III. Polugodišnji obračun amortizacije i jednokratni otpis opreme i poslovnih objekata
Stranica:
25.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Sažetak:
    Pristup
  • Razlike i novosti u obračunu amortizacije
  • Ulaganja koja dovode do aktiviranja obračuna amortizacije
  • Dugoročno rezerviranje za investicijsko održavanje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
  • Polugodišnji obračun amortizacije u uvjetima novih stopa za otpis
  • Potpuni, dodatni ili djelomični otpis opreme i poslovnih objekata
Hashtags: