V. Polugodišnji statistički izvještaj dostavlja se ZAP-u do 20. srpnja 2001.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2001
Članak:
V. Polugodišnji statistički izvještaj dostavlja se ZAP-u do 20. srpnja 2001.
Stranica:
47.
Autor/i:
Autori: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
    Uvod
  • Obveznici i obrasci (upitnici) statističkih izvještaja
  • Rok predočavanja i obrasci
  • Upute važne za sve pravne osobe
  • Popunjavanje izvještaja za poduzetnike (Obrazac TSI-POD)
  • Statistički izvještaj tvrtke u stečaju
  • Statistički izvještaj neprofitnih organizacija (Obrazac TSI-N)
  • Statistički izvještaj proračuna i proračunskih korisnika (Obrazac TSI-PR)
  • Umjesto zaključka
Hashtags: