Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 7.2018
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
69.
Autor/i:
Sažetak:

Porez na dohodak

  • Porezni tretman naknade darovane radi sudjelovanja u znanstvenom istraživanju

 

Hashtags: