Dugotrajna nefinancijska imovina – kupnja i zamjena

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Dugotrajna nefinancijska imovina – kupnja i zamjena
Stranica:
49.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju nabava dugotrajne nefinancijske imovine, njezin otpis i rashod te zamjena imovine koja ima obilježje dugotrajne nefinancijske imovine. Ako se dugotrajna nefinancijska imovina rashoduje zbog toga što se više ne upotrebljava, isknjižiti se može tek nakon njezina otuđenja. Pri zamjeni dugotrajne nefinancijske imovine, u načelu, ne rabe se računi rashoda i prihoda. No potrebno je razlikovati je li riječ o kupoprodaji, pa se prebijaju potraživanja i obveze, ili je uistinu riječ samo o zamjeni imovine.

1. Nabava dugotrajne nefinancijske imovine, njezin otpis i rashod
2. Zamjena stvari

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo