Dugotrajna nefinancijska imovina – darivanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Dugotrajna nefinancijska imovina – darivanje
Stranica:
53.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuje darivanje neprofitne organizacije dugotrajnom nefinancijskom imovinom odnosno darivanje novca kojim se ona kupuje. Knjiženja ovise o nizu okolnosti na koje se upućuje u ovom praktikumu.

1. Dugotrajna nefinancijska imovina koja se amortizira
2. Dugotrajna nefinancijska imovina koja se ne amortizira

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo