Računovodstveno i porezno motrište otpisa dugova fizičkim osobama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2018
Članak:
Računovodstveno i porezno motrište otpisa dugova fizičkim osobama
Stranica:
38.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Dana 21. srpnja 2018. godine stupio je na snagu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama (Nar. nov., br. 62/18.). Otpis dugova mogu obaviti: Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna, proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, trgovačka društva u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska koji su obveznici davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, financijske institucije te sve druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost.
      U ovom članku obrađujemo porezne posljedice i način knjiženja otpisa duga fizičkim osobama u trgovačkim društvima.

1. Uvod
2. Na koje se dugove Zakon ne može primijeniti
3. Tko je dužnik kome se mogu potpisati dugovi
4. Što je dospjeli dug (ovrha na dan 31. prosinca 2017. i 21. srpnja 2018. godine)
5. Tko su vjerovnici koji mogu otpisati dugove
6. Dva načina otpisa dugova
7. Porezno priznavanje otpisa dugova građana
8. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo