Aktivirano jamstvo

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2018
Članak:
Aktivirano jamstvo
Stranica:
61.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju jamstva koje je proračun dao svom proračunskom korisniku. Pri tim prometima mora se obratiti pozornost na niz stvari na koje upućuje praktikum. Uz to mora se paziti i na ograničenja pri zaduživanju proračunskih korisnika1.

1. Aktivirano jamstvo proračuna danog za kredit proračunskog korisnika

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo