Prijava i ispitivanje tražbina u stečajnom postupku

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2001
Članak:
Prijava i ispitivanje tražbina u stečajnom postupku
Stranica:
100.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ
Sažetak:
Stečajni postupak se provodi radi skupnoga namirenja vjerovnika stečajnoga dužnika unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima (čl. 2., st. 1. Stečajnog zakona - u nastavku: SZ), s tim da se od zakonskih odredaba o unovčenju i raspodjeli stečajne mase može odstupiti samo stečajnim planom (arg. iz čl. 213. SZ). Otvaranjem stečajnog postupka formira se stečajna masa koja služi za namirenje vjerovnika stečajnoga dužnika. Stečajna masa obuhvaća cjelokupnu dužnikovu imovinu u vrijeme otvaranja stečajnoga postupka te imovinu koju on stekne tijekom stečajnog postupka (čl. 67. SZ), s tim da imovina dužnika pojedinca na kojoj se ovrha protiv njega ne bi mogla provesti ne ulazi u stečajnu masu.
Hashtags: