RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prihodi od zaduživanja jedan su od instrumenata financiranja javnih potreba na državnoj i lokalnoj razini. U ovom članku iznijet će se značajke i uvjeti po kojima se može obaviti zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)