Zaduživanje jedinica lokalne samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2001
Članak:
Zaduživanje jedinica lokalne samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Stranica:
110.
Autor/i:
Autor: Branka MAUHAR, dipl. oec.
Sažetak:
Prihodi od zaduživanja jedan su od instrumenata financiranja javnih potreba na državnoj i lokalnoj razini. U ovom članku iznijet će se značajke i uvjeti po kojima se može obaviti zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
Hashtags: