Ugovor o prijevozu stvari

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2001
Članak:
Ugovor o prijevozu stvari
Stranica:
115.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ
Sažetak:
U našem časopisu RRiF prikazali smo, tijekom 2000. i 2001. godine praktične primjere onih ugovora koji se često sklapaju u gospodarskim odnosima. Predmetom obrade bili su: ugovor o nalogu, ugovor o komisiji, ugovor o trgovačkom zastupanju, ugovor o posredovanju, ugovor o otpremanju, ugovor o kontroli robe i usluga, ugovor o jamstvu, ugovor o prodaji, ugovor o zamjeni, ugovor o zajmu, ugovor o djelu i ugovor o građenju.

U ovom broju prikazujemo ugovor o prijevozu stvari, koji uređuju odredbe čl. 648. do 680. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91., 73/91., 3/94., 7/96. i 112/99. - dalje: ZOO).

Hashtags: