Povlastice pri uvozu robe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2001
Članak:
Povlastice pri uvozu robe
Stranica:
117.
Autor/i:
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Sažetak:
Temeljem odredaba Carinskog zakona postoji 20-ak vrsta oslobođenja od plaćanja carine odnosno povlastica koje su uređene čl. 187. Carinskog zakona (Nar. nov., br. 78/99. do 73/00., u nastavku teksta: CZ). Njihova provedba pojašnjena je odredbama čl. 631. do 635. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Nar. nov., br. 144/99. do 77/00., 12/01., u nastavku teksta: Uredba) te Uredbom o uvjetima i postupku plaćanja povoljnije carine pri uvozu robe koja se besplatno prima iz inozemstva (Nar. nov., br. 44/00., u nastavku teksta: Uredba o uvjetima).

U nastavku daje se prikaz svih povlastica temeljenih na odredbama CZ, pri čemu valja istaknuti da su carinska oslobođenja odnosno povlastice u velikoj mjeri prilago đene odredbama Svjetske trgovačke organizacije (WTO-a), a posebice Europske unije.

Ova prilagodba carinskih povlastica svjetskim odnosno europskim standardima bila je između ostalog i jedan od uvjeta za prijam Hrvatske u WTO, odnosno budući prijam u EU.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 54/01.) koji se je počeo primjenjivati osmog dana od svoje objave, 22. lipnja 2001., mijenjan je i čl. 70. do tada važećeg Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., od br. 60/96. do br. 109/00.).

Navedeni članak, sada već nevažećeg Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, pojašnjavao je, točnije preslikao, odredbe čl. 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., od br. 47/95. do br. 73/00.) kojim su propisana porezna oslobođenja vezana uz uvoz.

S obzirom na navedeno dijelovi ovog članka u kojima se poziva na odredbe čl. 70. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost i dalje se primjenjuju ali, kao što to i priliči, na temelju odgovarajućih, brojčano istih, točaka čl. 12. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Uz to čl. 70. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost određeno je da su s humanitarnim organizacijama izjednačene neprofitne organizacije, ustanove i udruge.

Hashtags: