Promjene u deviznoj dokumentarnoj kontroli

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2001
Članak:
Promjene u deviznoj dokumentarnoj kontroli
Stranica:
122.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Sažetak:
Po drugi put nakon svoje prvotne objave u Narodnim novinama br. 51, 24. svibnja 1999., mijenjana je Odluka o uvjetima i načinu obavljanja devizne dokumentarne kontrole. Nakon 13. rujna 2000., kada je prvi put mijenjana navedena odluka, nova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu obavljanja devizne dokumentarne kontrole je, kada je i stupila na snagu, objavljena u Narodnim novinama broj 53, od 13. lipnja 2001. (u nastavku: Odluka o promjenama). Njezine promjene ukratko obrazlaže autorica članka.
Hashtags: