Plaće državnih i javnih službenika i namještenika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2001
Članak:
Plaće državnih i javnih službenika i namještenika
Stranica:
127.
Autor/i:
Autor: Ljubica ĐUKANOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Zakonom o državnim službenicima i namještenicima uređena su prava, obveze, odgovornosti i način utvrđivanja plaća državnih službenika i namještenika u, prema ovom zakonu poimanim, državnim tijelima.

Zakonom o plaćama u javnim službama uređena su načela za određivanje plaća službenika i namještenika u javnim službama.

Do donošenja osnovice za izračun plaće koja bi se trebala, prema odredbi čl. 108. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, odnosno čl. 5. Zakona o plaćama u javnim službama, utvrditi kolektivnim ugovorom, Vlada Republike Hrvatske je Odlukom o visini osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika i namještenika u javnim službama, koja je objavljena u Narodnim novinama br. 52, od 8. lipnja 2001., odredila njenu visinu u svoti od 4.232,43 kune. Ova Odluka stupila je na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. svibnja 2001.

Hashtags: