Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama - pročišćeni tekst propisa

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 10.2018
Članak:
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama - pročišćeni tekst propisa
Stranica:
51.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:
Hashtags: