Prilog proračun i proračunski korisnici

Izrada financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2019. – 2021. godine
Pror - 10.2018, str. 3
Izrada proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova njezinih korisnika za 2019. – 2021. godinu
Pror - 10.2018, str. 10
Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna
Pror - 10.2018, str. 25
Praksa u sustavu javne nabave
Pror - 10.2018, str. 27
Plaće u zdravstvu
Pror - 10.2018, str. 37