Prilog proračun i proračunski korisnici 10/2018

Izrada financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2019. – 2021. godine
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Izrada proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova njezinih korisnika za 2019. – 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Praksa u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Plaće u zdravstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama - pročišćeni tekst propisa
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik