Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 10.2018
Članak:
Devetomjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna
Stranica:
25.
Autor/i:
Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sažetak:

      Osobe koje primjenjuju proračunsko računovodstvo ne smiju smetnuti s uma obvezu sastavljanja i predaje devetomjesečnih financijskih izvještaja. Rokovi predaje, obrasci predaje i računovodstveni sustav nisu mijenjani u odnosnu na ono što se primjenjivalo i za prošlogodišnje istovrsne izvještaje.

1. Uvod
2. Obveznici, rokovi, obrasci i njihova predaja
3. Uočene pogreške u knjigovodstvenim evidencijama specifičnih poslovnih događaja

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo