Izrada financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2019. – 2021. godine

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 10.2018
Članak:
Izrada financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2019. – 2021. godine
Stranica:
3.
Autor/i:
Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sažetak:

      Svake se godine provodi procedura koja u konačnici dovodi do usvajanja državnog proračuna. S obzirom na to da ne postoji poseban propis kojim bi se uredio sustav planiranja državnog proračuna, svake se godine daju upute za njegovu izradu, pri čemu je bitno kako se planiraju financijski planovi proračunskih korisnik državnog proračuna.

1. Uvod
2. Sadržaj Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2019. – 2021. godine
3. Novosti u metodologija izrade financijskog plana za ministarstva, ostale razdjele te druge područne riznice
4. Metodologija izrade financijskog plana za proračunske korisnike državnog proračuna 3. razine
5. Specifičnosti metodologije izrade financijskog plana za državne ustanove u zdravstvu
6. Objava financijskih planova

Hashtags:
#Proračunsko