Izrada proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova njezinih korisnika za 2019. – 2021. godinu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 10.2018
Članak:
Izrada proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova njezinih korisnika za 2019. – 2021. godinu
Stranica:
10.
Autor/i:
Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sažetak:

      Kao što se planira državni proračun, moraju se planirati i proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Posebitosti tog planiranja s posebnim osvrtom na financijske planove proračunskih korisnika koji su sastavnica proračuna, između ostaloga, predmet su ovog članka. Upozorava se lokalne jedinice na sastavljanje i dostavljanje obveznih uputa za planiranje podređenim proračunskim korisnicima.

1. Uvod
2. Metodologija izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (općeg i posebnog dijela)
3. Uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika u proračun
4. Izrada obveznih Uputa za proračunske i izvanproračunske korisnike jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
5. Dostava proračunskih dokumenata Ministarstvu financija i primjena načela transparentnosti
6. Izrada financijskih planova za proračunski i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. – 2021. godine
7. Dostava i usvajanje financijskih planova
8. Postupak izmjena i dopuna financijskog plana proračunskih korisnika
9. Upute za decentralizirane korisnike

Hashtags:
#Proračunsko