Novosti u vezi s plaćanjem naknade za općekorisne funkcije šuma

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Novosti u vezi s plaćanjem naknade za općekorisne funkcije šuma
Stranica:
50.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.
Sažetak:

      Izmijenjen je Zakon o šumama u dijelu koji uređuje plaćanje naknade za općekorisne funkcije šuma, međutim plaćanje te naknade za 2018. godinu obavljat će se prema odredbama dosadašnjeg Zakona. Nove odredbe Zakona primjenjivat će se prvi put prilikom završnog računa za 2019. u 2020. godini. Što je promijenjeno novim odredbama Zakona, pročitajte u ovom članku.

1. Uvod
2. Od 2019. godine smanjen je broj obveznika naknade za OKFŠ
3. Obračun i uplata naknade za OKFŠ za 2018. godinu obavljat će se na dosadašnji način
4. Uplata i povrat naknade OKFŠ-a za razdoblje do uključivo 2013. godine
5. Zastara potraživanja naknade za korištenje OKFŠ-a
6. Zaključak

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #NaknadaZaŠume