MSFI 16 – Najmovi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
MSFI 16 – Najmovi
Stranica:
53.
Autor/i:
Autori: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Novi MSFI 16 – Najmovi (od 1. siječnja 2019.) donosi velike promjene za najmoprimce u pogledu računovodstvenog obuhvata i knjiženja operativnih najmova u odnosu na prijašnji MRS 17 – Najmovi. Prema zahtjevima MSFI-ja 16 korisnici najmova po svim ugovorima o najmu, osim kod najmova koji su ugovoreni za razdoblje do 12 mjeseci ili kod najmova za imovinu male vrijednosti, trebaju u svojim poslovnim knjigama priznavati imovinu koja je u najmu i obvezu prema najmodavcu s osnove najma. Kod najmodavaca se zadržava postojeći model iz MRS-a 17.
      Autori u članku obrazlažu primjenu MSFI-ja 16 na primjerima iz poslovne prakse.

1. Uvod
2. Definiranje ugovora o najmu
3. Imovina male vrijednosti
4. Računovodstveno praćenje najmova
5. Primjer računovodstvenog praćenja ugovora o najmu kod najmoprimca za ugovore koji će se sklapati od 1. siječnja 2019. godine
6. Računovodstveno praćenje postojećih operativnih najmova od 1. siječnja 2019. godine
7. Primjeri računovodstvenog praćenja ugovora o najmu kod najmoprimca za postojeće ugovore o najmu
8. Objavljivanje informacija o najmovima u bilješkama
9. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo