Računovodstvo državnih potpora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Računovodstvo državnih potpora
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      U ovom članku obrađujemo knjigovodstveno motrište državnih potpora i mogućnosti objavljivanja koje računovodstveni standardi traže za državne pomoći za poduzetnike pravne osobe odnosno fizičke osobe koje vode dvostavno knjigovodstvo.
      U ovom članku ne obrađuju se državne potpore u poljoprivredi.

1. Uvod
2. Državne potpore i državne pomoći
3. Zakonsko uređenje državnih potpora
4. Državne potpore kao prihodi
5. Vraćanje državnih potpora
6. Državne pomoći
7. Izvješćivanje o državnim potporama
8. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo