Prodaja robe putem internetske trgovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Prodaja robe putem internetske trgovine
Stranica:
72.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Prodaja robe putem interneta sve je značajniji oblik prodaje na daljinu. U internetskom okruženju ona postaje zanimljiva i hrvatskim poduzetnicima, bilo da je riječ o trgovcima ili proizvođačima. Prednost internetske trgovine očituje se u tome što je ponuda robe, njezino naručivanje i plaćanje u potpunosti automatizirano i za građane predstavlja „kupovanje iz kućne fotelje“. Međutim, internetska prodaja nije samo prodaja robe na malo. Ona je prisutna i kod prodaje robe na veliko drugim poduzetnicima u zemlji i inozemstvu.
      U ovom članku pišemo o uvjetima koji moraju biti zadovoljeni za obavljanje internetske prodaje – od registracije, objavljivanja podataka na „web-shopu“ do minimalnih tehničkih uvjeta koji se odnose na prodajne objekte u vezi s tom vrstom prodaje. U članku se internetska prodaja robe obrađuje s računovodstvenog i poreznog motrišta – s posebnim osvrtom na prodaju na daljinu kupcima građanima izvan Republike Hrvatske.

1. Uvod
2. Uvjeti za obavljanje internetske prodaje
3. Računovodstveno i porezno motrište prodaje robe putem interneta
4. Fiskalizacija računa kod internetske prodaje
5. Prodaja dobara na daljinu krajnjim potrošačima u drugim državama članicama EU-a
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo