RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Republika Hrvatska prima EU-ova sredstva od institucija i tijela EU-a ili od drugih subjekata iz inozemstva odnosno iz zemlje. S obzirom na isprepletenost novčanih tijekova koji nastaju unutar općeg proračuna, ali i prema ili od osoba koje nisu u proračunskom okviru, izazovno je njihovo planiranje, izvršavanje i evidentiranje u sustavu proračuna.
      U članku se ova tema razmatra općenito i s motrišta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihovih korisnika, a u jednom od sljedećih brojeva ista će se tema obraditi s motrišta državnog proračuna i njegovih proračunskih korisnika.

  1. Uvod
  2. Primjena Zakona o proračunu kod planiranja, izvršavanja i evidentiranja EU-ovih projekata
  3. EU-ovi projekti kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  4. EU-ovi projekti kod proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)