Obračun amortizacije za 2018. godinu

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2019
Članak:
Obračun amortizacije za 2018. godinu
Stranica:
29.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Sažetak:

1. Uvod
2. Računovodstveni okvir za obračun amortizacije
3. Porezni okvir za obračun amortizacije
4. Obračun amortizacije
5. Početak i završetak obračuna amortizacije
6. Porezno priznata amortizacija
7. Porezno nepriznata amortizacija
8. Amortizacija revalorizirane imovine
9. Amortizacija vrijednosno usklađene imovine

Hashtags:
#Računovodstvo