Knjiženje usluga organiziranog boravka inozemnih turista

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Knjiženje usluga organiziranog boravka inozemnih turista
Stranica:
14.
Autor/i:
Mr. sc. Vlado ANDRIJAŠEVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
S promjenom načina oporezivanja PDV-om usluga organiziranog boravka inozemnih turista došlo je do promjena i u načinu knjiženja nekih poslovnih događaja koji nastaju između domaćih hotelijerskih kuća i agencija posrednika. Problemi koji nastaju kod agencija jest pretporez koji oni steknu (a i plate po ulaznom računu hotelskom poduzeću), a koji ne mogu prebiti s računima koje izdaju inozemnim korisnicima naših hotelskih usluga (stopa PDV-a je 0%) nego ga trebaju vratiti od Porezne uprave. Taj problem je financijske i zakonske naravi, što se ovim člankom ne može razriješiti.

Osim iznesenih primjera u ovom članku čitatelje upućujemo još i na članke:

    Iznajmljivanje soba i postelja u vlasništvu građana - porezni položaj (RRiF, br. 7/01., str. 87.);
  • Oporezivanje turističkih usluga (RRiF, br. 4/01., str. 81.).
Nadamo se da će izložene temeljne knjigovodstvene postavke iz primjera biti dobro polazište i za složenije slučajeve.
Hashtags: