Računovodstveno praćenje proizvodnje s dugogodišnjih nasada (vinograda, voćnjaka i dr.)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Računovodstveno praćenje proizvodnje s dugogodišnjih nasada (vinograda, voćnjaka i dr.)
Stranica:
22.
Autor/i:
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Bez obzira na određene istovjetne računovodstvene postupke koji su uobičajeni pri evidentiranju i obračunavanju proizvodnje, ipak se kod svake konkretne proizvodnje javljaju stanovite posebnosti. One su to značajnije što je proizvodnja posebnija, a budući da je poljoprivredna proizvodnja karakteristična po svojim posebnostima kod nje se najčešće javljaju pitanja oko računovodstvenog ustrojstva i praćenja. Upravo potaknuti takvim pitanjima, u nastavku ukratko pokazujemo moguća računovodstvena rješenja evidentiranja i obračunavanja ulaganja u dugogodišnje nasade (vinograde, voćnjake, maslinike i sl.) i u proizvodnju uroda te plasmana na tržište. Na primjeru se pokazuje ulaganje u vinograde te proizvodnja grožđa.
Hashtags: