Računovodstvo tajnog društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Računovodstvo tajnog društva
Stranica:
26.
Autor/i:
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Sažetak:
Biti tajni član društva nije nikakvo nedopušteno partnerstvo nego legalan i na zakonu osnovan oblik ulaganja i sudjelovanja u dobitku društva. Pravno motrište ovog članstva obradio je prof. dr. sc. Vilim Gorenc u RRiF-u broj 3/2001. (str. 127. do 134.), dok računovodstveni obuhvat ovih poslovnih događaja u našoj literaturi nije do sada potanje obrađen. Čitatelji će znati prepoznati u kojim situacijama i vremenima je pogodno tajno članstvo s obzirom na to da ono ne podliježe registraciji u trgovačkom sudu, a da se ostala prava i obveze temelje na ugovoru zaključenom s javnim članovima već postojećega trgovačkog društva.
Hashtags: