Međunarodni računovodstveni standard 36 - smanjenje vrijednosti imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Međunarodni računovodstveni standard 36 - smanjenje vrijednosti imovine
Stranica:
34.
Autor/i:
Dr. sc. Stanko KOŽULJ
Sažetak:
U ovom radu pokušavamo prikazati glavne svrhe Međunarodnog računovodstvenog standarda 36 i mogućnosti ukomponiranja njegovih stručnih rješenja u buduće, revidirane računovodstvene standarde u Sloveniji (koji bi se trebali početi koristiti s 1. 1. 2002.). Budući da Međunarodni računovodstveni standard 36 zahtijeva da se gubitak zbog smanjenja vrijednosti imovine prizna ako je knjigovodstvena vrijednost imovine veća od nadoknadive vrijednosti, vjerojatno će i u slovenskim uvjetima polagano trebati razmišljati o takvim mjerama, osobito zbog namjera slovenske politike da se umanji porast cijena. U normalnim gospodarskim okolnostima možemo, naime, očekivati zbog sve veće produktivnosti rada snižavanje troškova proizvodnje za sredstva, što će se polako početi javljati i u Sloveniji.
Hashtags: