Kodeks etike za računovođe - putevi moderne etike

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Kodeks etike za računovođe - putevi moderne etike
Stranica:
40.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Ljerka SCHIFFLER
Sažetak:
Izgradnja humanog ljudskog svijeta nije moguća bez normativne usmjerenosti djelovanja, postupanja prema zakonu, što jest ujedno prvi uvjet pravednosti, na što upozorava i Kodeks etike za profesionalne računovo đe, kojeg je donio Odbor za etiku IFAC-a. Njegovu primjenu u nas preporuča Udruga Hrvatski računovođa, Zagreb, Vlaška 68/I.

Spomenuti Kodeks je namijenjen određenom profilu korisnika, predstavlja prijeko potrebno i uistinu korisno djelo, maleno opsegom ali kudikamo veće po svome značenju. Autorica u članku ukazuje upravo na značenje što ga taj Kodeks ima u obzoru jedne od temeljnih tradicionalnih filozofskih disciplina i njezinih pojmova i kategorija - etike, kao praktičke filozofije, te u obzoru modernog mišljenja.

Hashtags: