Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Stranica:
44.
Autor/i:
Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Sažetak:
    Novi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) prihvatio standarde starog
  • Revidirani Međunarodni standard o reviziji
  • Financijsko izvješćivanje u novoj ekonomiji
  • Računovodstveni tretman restrukturiranja grupe
  • Računovodstveni tretman fuzija
Hashtags: