Zajam kojim se nadomješta kapital društva s ograničenom odgovornošću

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Zajam kojim se nadomješta kapital društva s ograničenom odgovornošću
Stranica:
47.
Autor/i:
Mr. sc. Ivan BAŠIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:
U našoj je praksi uobičajeno da čanovi društva s ograničenom odgovornošću daju pozajmice, kako bi društvo normalno poslovalo te izbjeglo nelikvidnost. Malo je poznato da u slučaju pogoršanja uvjeta poslovanja takve pozajmice u smislu čl. 408. ZTD poprimaju obilježje "zajma kojim se nadomješta kapital". To znači da nastupa zabrana povrata zajma članovima društva prije podmirenja vjerovnika. Ovo posebice dolazi do izražaja u slučaju stečaja i likvidacije društva. Više o tome u nastavku članka.
Hashtags: