Obračun i uplata (2%) sredstava za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Obračun i uplata (2%) sredstava za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja
Stranica:
50.
Autor/i:
Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Obveza obračuna i uplate sredstava za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji propisana je već četiri godine. Sredstva se uplaćuju na poseban račun Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo, koje ih je dužno koristiti za stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i obitelji poginulih, umrlih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji određeni su rokovi za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja ovisno o oštećenju organizma.
Hashtags: