Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 3.2019
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
75.
Autor/i:
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

1. Pravo EU-a i njegova pravna snaga
2. Podzakonski akti u RH
3. Pravna praznina
4. EUR-Lex

 

Hashtags: