RRIF-ovi porezni savjeti (Izbor pitanja i odgovora koji se najviše traže)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
RRIF-ovi porezni savjeti (Izbor pitanja i odgovora koji se najviše traže)
Stranica:
78.
Autor/i:
Sažetak:
  Plaćanje privatnih troškova članova društva (fizičkih osoba)
 • Beskamatne pozajmice i PDV
 • Beskamatne pozajmice koje DAJU članovi društva i druge fizičke osobe trgovačkim društvima
 • Pozajmica članova društva i drugih domaćih fizičkih osoba trgovačkim društvima uz obračun kamata
 • Isplata predujma budućeg dobitka
 • Reprezentacija i porez na dohodak
 • Mogućnost priznavanja pretporeza i po računima plaćenim gotovinom
 • Troškovi školovanja i određenih liječničkih pregleda zaposlenika ne oporezuju se porezom na dohodak niti porezom na dobitak
 • Dnevnice u zemlji
 • Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo
 • Terenski dodatak
 • Naknada za odvojeni život od obitelji besporezno se može isplatiti do 1.500,00 kn mjesečno
 • Stipendije
 • Regres za godišnji odmor
Hashtags: