Porez na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2019
Članak:
Porez na dobitak
Stranica:
83.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene koje su povezane s iskazivanjem obračunanog poreza na dobitak bez obzira na to je li riječ o neprofitnoj organizaciji koja je paušalni obveznik poreza na dobitak ili „redoviti“ obveznik poreza na dobitak. Iskazivanje plaćenih predujmova i obračuna poreza na dobitak u obje okolnosti je istovrsno. Razlike nastaju samo u okolnosti kada kod „redovitog“ oporezivanja nije godišnja obveza poreza na dobitak utvrđena u roku koji omogućuje njezino pravodobno uključivanje u financijske izvještaje za 2018. godinu.

1. Paušalni porez na dobitak
2. Porez na dobitak na temelju razlike prihoda i rashoda

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo