Zakon o obrtu je izmijenjen i dopunjen

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Zakon o obrtu je izmijenjen i dopunjen
Stranica:
80.
Autor/i:
Vesna VELIKI, dipl. iur.
Sažetak:
Zakon o obrtu (Nar. nov., br. 77/93. i 90/96.) nakon duže najave doživio je izvjesne izmjene i dopune kroz izglasani Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (Nar. nov., br. 64/01.) koje su stupile na snagu 24. srpnja 2001.

Intencija zakonodavca, kao i prilikom donošenja osnovnog teksta Zakona i kasnijih izmjena i dopuna u 1996. godini, bila je liberalizirati uvjete za stjecanje statusa obrtnika i pojednostavniti sam postupak ishođenja obrtnice pri nadležnom županijskom uredu, odnosno uredu Grada Zagreba. Budući da su protekle godine primjene Zakona na izvjestan način demantirale uspjeh intencije zakonodavca i otvorile brojna pitanja postojanja mogućnosti dosljedne provedbe zakonskih odredbi, Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo, kao nositelj izrade Zakona, nastojalo je pomiriti proturječnosti odredbi sa stvarnim stanjem i potrebama obrtništva nužnim za njegov nesmetan razvoj. Koliko ovaj Zakon odgovara na potrebe obrtništva i poboljšava platformu za daljnji uzlet, kao i u kojoj mjeri otklanja "bolne" točke prethodnog zakonskog teksta, pokazat će dolazeće vrijeme.

Hashtags: