Promjene u carinskim povlasticama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Promjene u carinskim povlasticama
Stranica:
97.
Autor/i:
Mr. sc. Josip TOMAŠIĆ
Sažetak:
U tablici koja je sastavni dio ovoga članka daje se pregled carinskih povlastica i oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu robe što ih mogu ostvariti određene kategorije fizičkih i pravnih osoba. Ističemo da smo u časopisima RRiF br. 5 i 6 iz 2000. dali preglede navedenih oslobođenja koja su vrijedila u to vrijeme, no budući da je u međuvremenu došlo do promjena, u nastavku teksta i priloženoj tablici daju se te promjene.
Hashtags: