Platni promet s inozemstvom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Platni promet s inozemstvom
Stranica:
100.
Autor/i:
Marija LAKIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Odnedavno, točnije od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata, 10. travnja 2001., devizni propisi dopuštaju, uz, u pravilu, odobrenje Hrvatske narodne banke podmirivati obveze i potraživanja prijebojem, cesijom, asignacijom, preuzimanjem duga te ostalim oblicima namirenja obveza i potraživanja.

S obzirom na to da su navedeni oblici podmirenja obveza i potraživanja različiti od do tada dopuštenih načina izmirenja obveza i potraživanja, oni uvjetuju i određene posebnosti u obavljanju platnog prometa s inozemstvom. Pod platnim prometom se prema posebnim propisima razumijeva naplata i plaćanje po poslovima između domaćih i stranih osoba.

Hashtags: