Obračun poreza po odbitku za plaćanje naknada prema društvima iz EU-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Obračun poreza po odbitku za plaćanje naknada prema društvima iz EU-a
Stranica:
23.
Autor/i:
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

     Porez po odbitku za isplate naknada autorskih prava, kamata i dividende (udjela u dobitku) prema trgovačkim društvima sa sjedištem u EU-u ima posebne odredbe u Zakonu o porezu na dobit. U ovom je članku riječ o primjeni tih odredaba.

1. Uvod
2. Porez po odbitku za kamate i autorske naknade između povezanih društava u EU-u
3. Popis društava i poreza na jezicima i prema pravima članica EU-a
4. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo