Knjiženje realizacije založnog prava (hipoteke)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Knjiženje realizacije založnog prava (hipoteke)
Stranica:
42.
Autor/i:
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

      Založno pravo ugovara se kao instrument osiguranja, a daje pravo vjerovniku da svoju tražbinu namiri iz vrijednosti založene stvari ako mu njegova tražbina u novcu ne bude ispunjena o dospijeću. Autor u ovom računovodstvenom praktikumu daje primjere evidentiranja naplate potraživanja uporabom dobrovoljnoga založnog prava (hipoteke) u poslovnim knjigama založnog vjerovnika i založnog dužnika.

1. Ukratko o založnom pravu (hipoteci)
2. Realizacija založnog prava na pokretnini
3. Realizacija založnog prava na poslovnom udjelu
4. Realizacija hipoteke na nekretnini
5. Realizacija hipoteke na nekretnini u slučaju stečaja dužnika
6. Slučaj kada je dug znatno veći od predmeta ovrhe
7. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo