Odgovornost Hrvatske narodne banke i transparentnost njezine monetarne politike

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Odgovornost Hrvatske narodne banke i transparentnost njezine monetarne politike
Stranica:
106.
Autor/i:
Mr. sc. Dubravko RADOŠEVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Novim Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci (u nastavku teksta: HNB) - nakon promjene ustavnog položaja HNB - na novi je način uređena politička nezavisnost središnje hrvatske banke. Politička nezavisnost središnje banke, kao najviše monetarne vlasti u suverenoj državi, morala bi biti popraćena njezinom obvezom polaganja računa prema zakonodavnoj vlasti (Hrvatskom saboru) - tzv. "accountability", ali i obvezom da središnja banka primjenjuje načela transparentnosti vlastite monetarne politike - tzv. "transparency". Zakonodavne promjene u središnjem bankarstvu znatno su povećale stupanj nezavisnosti HNB, ali istodobno nije povećavan stupanj njezine odgovornosti, "obveza polaganja računa" prema Hrvatskom saboru. Zadržana je, također, niska razina transparentnosti monetarne politike.

Ovaj rad analizira, na dva konkretna primjera, iznimnu važnost koju treba pridati transparentnosti poslovanja središnje banke i njezine monetarne politike.

Hashtags: