Obračun plaća u 2001. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Obračun plaća u 2001. godini
Stranica:
121.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 127/00.) koji se primjenjuje već od početka 2001., Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 54/01.) koji se primjenjuje od 14. lipnja 2001. te izmijenjene odredbe Zakona o radu (Nar. nov., br. 38/95., 54/95. i 64/95.) koje su objavljene u Nar. nov., br. 17/01. s primjenom od 10. ožujka 2001., donijeli su između ostaloga i novosti u obračunavanju poreza iz plaće i izvješćivanju radnika i Porezne uprave o obračunu doprinosa i poreza iz plaće. Način obračunavanja doprinosa i poreza iz plaće je jednak za sve radnike, ali koliko će koji radnik platiti poreza i doprinosa zavisi od toga koliko je moguće koristiti olakšica, odnosno za koliko se može smanjiti porezna osnovica po osnovi osobnog odbitka glede njegova obiteljskog statusa ili boravka na području državne skrbi. Od 1. srpnja u izdatke se radniku kao i svakom drugom poreznom obvezniku mogu priznati i plaćene premije za životno osiguranje, dobrovoljno mirovinsko i dopunsko zdravstveno osiguranje koje plaća na svoj teret ali najviše do 1.000 kn mjesečno. Uz to valja podsjetiti na porezne povlastice i smanjenje obveze plaćanja doprinosa za invalide rada te hrvatske ratne vojne invalide i na druge specifičnosti u obračunu plaća. Obračun poreza na dohodak za svakog je poreznog obveznika "priča za sebe", ali više o tome se može pročitati u ovom članku.
Hashtags: