Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 5.2019
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
112.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

1. Audit
2. Hijerarhija općih akata u RH
3. Učinak akata EU-a i djelovanje njezinih tijela
4. Sud Europske unije i Europski sud za ljudska prava

Hashtags: