Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Časopis: Pravo i porezi - 5.2019
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Stranica:
115.
Autor/i:
Sažetak:

Posebni porezi i trošarine

  • Nabava etilnog alkohola u medicinske svrhe
  • Zaprimanje energenata puštenih u potrošnju na benzinskim postajama
  • Korištenje loživa ulja za sušenje žitarica i druge namjene u poljoprivredi
  • Određivanje poreznog statusa proizvoda Illy Cappuccino
  • Poslovanje s energentima iz čl. 115.     Zakona o trošarinama, kada im namjena nije grijanje ili pogon
  • Trošarinski status male destilerije i kretanje trošarinskih proizvoda
  • Trošarinski status i označavanje proizvoda „Coppa coctails“
  • Registracija vozila na koje je naplaćen posebni porez zbog nezakonite uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj
  • Tumačenje Zakona o posebnom porezu na motorna vozila u slučajevima leasing financiranja tzv. salonskih vozila
  • Povrat posebnog poreza na motorna vozila
Hashtags: