Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 5.2019
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
153.
Autor/i:
Sažetak:
  1. Dozvola za boravak i rad i upućivanje na rad u druge države članice EGP-a. Državljane trećih zemalja koji su u RH dobili dozvolu za boravak i rad poslodavci mogu uputiti na rad u druge države članice EGP-a (kao upućene ili izaslane radnike). Poslodavac je obvezan prije upućivanja obavijestiti nadležnu policijsku upravu ili postaju o upućivanju radnika u druge države EGP-a.
  2. Prekid zastarnog roka. Zastara (zastarni rok) prekida se podnošenjem tužbe i svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine. Zastara se prekida i ako dužnik prizna dug.
  3. Zaštita noćnog radnika. Radnik koji će na temelju rasporeda radnog vremena rad obavljati kao noćni radnik, može biti raspoređen u noćni rad samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova u noćnom radu. Zdravstvena sposobnost utvrđuje se prije početka te tijekom noćnog rada, najkasnije svake tri godine neprekinutog noćnog rada.
  4. Mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta. Mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta je pravo jednoga od zaposlenih roditelja da ne radi do navršene treće godine života djeteta. Roditelj koji namjera koristiti pravo na mirovanje radnog odnosa mora pisanim putem obavijestiti poslodavca najmanje 30 dana prije početka korištenja prava. Za vrijeme mirovanja radnog odnosa prava i obveze zaposlenog roditelja iz radnog odnosa miruju.
  5. Usluga najma automobila (rent-a-car)
  6. Najam građevinskog stroja - bagera stranom poreznom obvezniku. Usluga građevinskog stroja oporeziva je prema mjestu sjedišta primatelja ako je on porezni obveznik, a ne prema mjestu gdje će se bager staviti na raspolaganje.
  7. Zamjena pokvarenog uređaja u jamstvenom roku. Ako se isporučeno dobro zamijeni u jamstvenom roku drugim istovrsnim dobrom, jednake ili približno jednake kakvoće i vrijednosti, ta isporuka nije oporeziva.
Hashtags: