Vijesti iz Europske unije i svijeta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2001
Članak:
Vijesti iz Europske unije i svijeta
Stranica:
145.
Autor/i:
Ivan MARIČIĆ
Tatjana RUŽIĆ
Sažetak:
    Ekonomski i socijalni odbori o MRS-ovima
  • Europska Komisija predlaže Direktivu u svezi s prudencijalnom supervizijom financijskih konglomerata
  • Globalizacija i EU
  • U Njemačkoj su "miksana" pića in
  • Propagandno najaktivnije branše
  • Prijeti li Njemačkoj inflacija
  • Deset najvećih farmaceutskih kuća u svijetu
  • Ozbiljno upozorenje od euro kaosa
Hashtags: